Медицински застраховки

РИВАС ТУР осигурява всякакъв вид медицински застраховки с различни опции за вашето пътуване. Те ви дават възможност да получите високо квалифицирана медицинска помощ при заболяване или злополука, както и пакет от допълнителни услуги, за да сте спокойни по време на вашето пътуване и престой в чужбина.
С РИВАС ТУР медицинска застраховка могат да си направят и вашите чуждестранни гости за своя престой в България.