Служебни пътувания - в страната и чужбина


РИВАС ТУР
е идеален помощник за организиране на мероприятия и пъгувания, свързани с вашия бизнес.РИВАС ТУР
оказва съдействие при подготовката и реализирането на:

- бизнес срещи
- официални бизнес вечери
- представяне на продукти
- работни, технически и специализирани посещения
- оглед на обекти
- други мероприятия