Устен превод


РИВАС ТУР разполага с екип от квалифицирани превочи от и на всякакви езици, за територията на България и в чужбина, които могат да ви съдействат за по-пряк разговор с вашите чуждестранни парньори по време на преговори, делови и работни срещи, семинари, тържества и други прояви, или при разговори по телефона.